Clinico-pathological re-examination on the first diagnosis as enterocolitis unclassified
初回病理診断で分類不能とされた炎症性腸疾患の臨床病理学的再検討

Yumiko TAGUCHI
1989 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.86.1058 fatcat:nme7ah45mvgj5j42c5ziu3k4re