p-Aminostiril-BODIPY Türevinin Sentezi ve Teorik Hesaplamalarının Yapılması: Knoevenagel Kondenzasyon Reaksiyonunun trans-Konfigürasyon Seçiciliği

Serdal KAYA
2020 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
BODIPY derivatives have become important molecules because of their spectroscopic and biological properties and they have been found some application fields such as florescent sensors, photosensitizer and cellular imaging. To increase the competence of these fields of BODIPYs, an extension of the conjugation is needed. For this purpose, Knoevenagel condensation reaction is generally performed. During this research, the synthesis of BODIPY 10 was achieved by performing Knoevenagel condensation
more » ... action and resulted in the formation of trans-configurated styryl-product. In addition to the synthetic performance, we also examine the fate of the stereoselectivity by DFT calculations. Öz BODIPY türevi malzemeler göstermiş oldukları biyolojik ve spektroskopik özellikleri açısından önemli moleküller haline gelmiş ve fluoresans sensör, fotoduyarlaştırıcı ve hücre görüntüleme gibi bazı uygulama alanları bulmuşlardır. BODIPY türevlerinin göstermiş olduğu bu özelliklerin yetkinliğini artırmak için yapı üzerindeki konjugasyonun artırılması önem arz etmektedir. Bu amaçla uygulanan en yaygın yöntem Knoevenagel kondenzasyon reaksiyonudur. Bu çalışma çerçevesinde, BODIPY 10 molekülünün sentezi Knoevenagel kondenzasyon reaksiyonu ile gerçekleştirilmiş ve trans-konfigurasyona sahip ürün elde edilmiştir. Yapılan bu sentetik çalışmaya ilaveten elde edilen trans-seçiciliğin kaynağını anlama adına DFT hesaplamaları yapılmıştır.
doi:10.18185/erzifbed.686906 fatcat:kemil6whwnc5zdf5xq4m5zmtcq