Tomasz Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie zabytków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Waldemar Bednaruk
2016 Roczniki Nauk Prawnych  
Tomasz SIENKIEWICZ, Pozwolenie w ochronie zabytków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 394. Przystępując do lektury recenzowanej monografii Tomasza Sienkiewicza pt. Pozwolenie w ochronie zabytków, historyk prawa zadaje sobie pytanie, czy temat ten, tak dziś istotny, był równie ważny w przeszłości? Czy w minionych epokach ludzkość zadawała sobie równie wiele trudu, by uregulować zasady korzystania oraz zabezpieczania tej tak cennej części dziedzictwa przodków? Okazuje się, że szczególna dbałość o
more » ... zczególna dbałość o zachowanie w nienaruszonym stanie zabytków, z jaką mamy do czynienia obecnie, oraz reakcje władz na niszczenie dorobku poprzednich pokoleń, nie są tylko wyrazem współczesnej ochrony dobra wspólnego, ale występują w różnym natężeniu we wszystkich okresach historycznych. Jako przykład należy tu przywołać dekret cesarza Maioriana z 458 r., zakazujący rozbiórki pozostałości rzymskich budowli, wykorzystywanych jako surowiec do wznoszenia nowych obiektów. Skoro tematyka ochrony materialnych przejawów dziedzictwa ludzkości nosi wielowiekowy wymiar historycznoprawny, należy ocenić zagadnienie ochrony zabytków jako problematykę niezwykle istotną z punktu widzenia nauki zajmującej się przeszłością. Ta perspektywa czasowa uświadamia czytelnikowi, że w czasach pierwszych regulacji "ochrony zabytków" powstało wiele dóbr kultury chronionych jako zabytek współcześnie. Przykłady działań w zakresie ochrony zabytków można zauważyć w starożytnym Rzymie 1 , w którym odnajdujemy wiele przejawów działalności ludzkiej zmierza-
doi:10.18290/rnp.2016.26.2-10 fatcat:zm5ueyp26ra6zbxvc3uisy3n7u