A vállalati siker letéteményesei: a vállalati funkcionális területek együttes vizsgálata

Krisztina Demeter
2007 Vezetéstudomány / Budapest Management Review  
A specializáció fokának növekedésével ma már nem extrém eset, hogy egy-egy funkcionális terület kutatói saját funkciójukról sem rendelkeznek átfogó képpel. Pedig a vállalati gyakorlatban dolgozó vezetők nem engedhetik meg maguknak, hogy egymástól elszigetelten kezeljék a vállalati funkciókat. Ezt ma már az integráció és a folyamatszemlélet gyakran hangoztatott elvei is megnehezítik. Ritkán adódik lehetőség arra, hogy a kutatók több funkcionális területet párhuzamosan vizsgáljanak. A
more » ... anak. A versenyképesség-kutatás 2004-ben zajlott kérdőíves felmérése ezt a ritka lehetőséget biztosítja. A kutatás adatainak felhasználásával a szerző cikkében azt elemzi, hogy a vezetők meglátása szerint mely funkciók járulnak hozzá leginkább az üzleti eredményességhez, és milyen tényezők befolyásolják ezt a hozzájárulást. Eredményeink alapján az összvállalati teljesítménnyel legszorosabb kapcsolatban a HR, valamint az információmenedzsment és a kontrolling áll, legkevésbé a pénzügy és a marketing befolyásolja azt. E kapcsolatokat a vállalatméret, a tulajdonos kiléte és a változásokhoz való viszony képes leginkább befolyásolni.
doi:10.14267/veztud.2007.05.04 fatcat:zf2kvie3jbbtbdcwa5n2v3acqm