Accounting and Statistical Aspects in Assessing Cost of Quality of Employment in an Enterprise
Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства

Yuzef S. Tsal-Tsalko, Yuliya Yu. Moroz
2018 Problemi Ekonomiki  
Табл.: 2. Бібл.: 9. Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович -доктор економічних наук, професор, професор кафедры бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, Мороз Юлія Юзефівна -доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, Проблеми економіки № 4 (38), 2018 економічна статистика. Бухгалтерський облік та
more » ... дит Ключевые слова: качество занятости персонала, статистические показатели, статистическая отчетность, финансовая отчетность. Табл.: 2. Библ.: 9. Цаль-Цалко Юзеф Сигизмундович -доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Житомирский национальный агроэкологический университет (Старый бульвар, Мороз Юлия Юзефовна -доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Житомирский национальный агроэкологический университет (Старый бульвар,
doi:10.32983/2222-0712-2018-4-338-343 fatcat:t2xh7fwbrrdhtfzsifikevkznq