Copper Complexes of Quinoxaline N-Oxide Derivatives

Yoshinori KIDANI, Kazuo OHIRA, Hisashi Koike
1974 NIPPON KAGAKU KAISHI  
doi:10.1246/nikkashi.1974.690 fatcat:teaeklts2vgobflp3dpvddow5m