Pasaulinės finansų krizės poveikis Rusijos užsienio ekonominei politikai

Liudas Zdanavičius
2010 Lietuvos metinė strateginė apžvalga  
1 Nors tradiciškai daugiausia dėmesio mokslininkų ir analitikų darbuose, tiriančiuose Rusijos užsienio politikos ekonominę komponentę, skiriama šios valstybės vyriausybės ir atskirų kompanijų veiksmų energetikos srityje analizei. Be abejonės, tai lemia išskirtinė su energetika susijusių klausimų vieta Rusijos užsienio politikoje. Vis dėlto vien energetinės komponentės analize tiriant Rusijos užsienio ekonominę politiką apsiriboti negalima.
doi:10.47459/lmsa.2010.8.6 fatcat:jh2cyadxtfd2lkxkizk3zj3by4