Çocuklarda Prosedürel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı

Sevil İNAL, Nejla CANBULAT
2015 Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi  
ÖZET Kan alma, enjeksiyon uygulama gibi medikal prosedürler çocukların en büyük ağrı kaynaklarından biridir. Ağrı çocukların aşı, enjeksiyon ve kan alma uygulaması gibi medikal prosedürlerden korkmasına, bazı medikal prosedürlere karşı gönülsüzlüğü hatta tedavinin ihmal edilmesine yada gecikmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle hemşire, çocuklarda ağrının uzun dönem olumsuz etkilerini azaltmak ve ağrılı prosedürlerin fiziksel ve emosyonel etkilerini gidermek için ağrılı prosedürleri
more » ... sedürleri yönetmelidir. Çocuklarda medikal prosedürler sırasında oluşabilecek ağrı ve anksiyeteyi azaltmaya yönelik farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemleri kapsayan pek çok yaklaşım vardır. Son yıllarda, hemşirelerin ağrılı prosedürlerde ağrıyı gidermeye yönelik non-farmakolojik yöntemlerin kullanımı ile ilgili araştırmalar artmıştır. Medikal prosedürler sırasında oluşan ağrıyı gidermede en sık kullanılan yöntemlerden biri dikkati başka yöne çekmedir. Dikkati başka yöne çekme yöntemi, ağrıyı azaltmak için hastanın dikkatini başka bir uyarana yoğunlaştırma girişimidir ve beynin stimulasyona dikkatini yoğunlaştırma ile ilgili kapasitesinin sınırlı olduğu hipotezine dayanmaktadır. Bu makalede sıklıkla kullanılan dikkati başka yöne çekme yöntemleri tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: dikkati başka yöne çekme yöntemleri, ağrı yönetimi, hemşirelik, çocuk hasta ABSTRACT Medical procedures such as vaccine administration, phlebotomy and injections are the most important sources of pain for children. Pain causes children to be frightened of needles and this leads to be unwillingness to medical procedures, even can be neglected or delayed to treatment and care. Thus, the nurse should be able to manage painful procedures to reduce emotional and physical effects of painful procedures and to avoid long-term results of pain in children. There are many different approaches to the treatment of procedural pain and anxiety of children during medical procedures, including pharmacological and non-pharmacological methods. In recent year research focusing on nurses' use of non-pharmacological methods for pain relief of children's has increased. Present widely used non-pharmacological method for pain relief of children during painful medical procedures is distraction method. Distraction is a nursing attempt focusing patient's attention to any other stimulants to control and reduce pain better. The rationale for the pain-reducing effects of distraction hypothesized that the brain has a limited capacity of focusing attention on stimulation. In this article frequently used ditraction method will be discussed.
doi:10.17681/hsp.47420 fatcat:iux3gshnkvgfxbn255dui7tag4