Six new lichen species (Ascomycota) from Australia

2017 Telopea  
Six lichens (Ascomycota)
doi:10.7751/telopea11598 fatcat:bbyjj7ybevbfhlebwa7elj2qoy