Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Edukacja XXI wieku", Zakopane 23-25 października 2013 r

Kamińska-Czubała Barbara
2014 Biblioteka i Edukacja  
1 Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Edukacja XXI wieku", Zakopane 23-25 października 2013 r., Barbara Kamińska-Czubała, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie nr 5/2014 ISSN 2299-565X Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań.
more » ... anie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Edukacja XXI wieku", Zakopane 23-25 października 2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Barbara Kamińska-Czubała Wielokulturowość, jak podkreślali organizatorzy konferencji, pracownicy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z Poznania, to zjawisko nieodłącznie związane z funkcjonowaniem struktur społecznych, które staje się dziś, w warunkach globalizacji, zagadnieniem wymagającym pogłębionej refleksji. Podejmując zagadnienie edukacji międzykulturowej, starano się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na nowoczesną, podążającą za zmianą społeczną, edukacją. Do udziału w konferencji zaproszono teoretyków i praktyków, przedstawicieli świata nauki, edukacji, gospodarki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, osoby pracujące w sektorze NGO. Konferencja stała się przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie rozważań na temat wielokulturowościtakże w kontekście niezbędnych przekształceń praktyki edukacyjnej.
doaj:f6be6e9c27f749d6839cad70b9f35135 fatcat:5uxavxul4bahbhenkmtn7arv34