Highly efficient and giant negative electrocaloric effect of a Nb and Sn co-doped lead zirconate titanate antiferroelectric film near room temperature

Quanliang Zhao, Tianyu Sheng, Lei Pang, Guangping He, Jiejian Di, Lei Zhao, Zhiling Hou, Maosheng Cao
2019 RSC Advances  
A giant negative ECE of a PNZST film with a high electrocaloric coefficient and coefficient of performance near room temperature.
doi:10.1039/c9ra06551b fatcat:owjekxg6irhb5daq3gj2chcdda