Length-weight and length-length relationships of Capoeta umbla in Karasu River (East Anatolia, Turkey)
Karasu Nehri'ndeki (Doğu Anadolu, Türkiye) Capoeta umbla'nın boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri

Osman Serdar, Ebru İfakat Özcan
2016 Su Ürünleri Dergisi  
In this study, the length-weight relationships and length-length relationships were determined for shiraz barb (Capoeta umbla (Heckel, 1843)) captured in the 15 different site of Karasu River (Tributary of Fırat River). A total of 407 specimens were catched by electroshocker, gill nets, trammel nets between October 2014 to September 2015. The total length-weight relationships were determined W=0.0113L 2.99 for females, W=0.0117L 2.84 for males and W=0.0115L 2.93 for all individuals. The types
more » ... iduals. The types of growth for all individuals were negative allometric for C. umbla. Length-length relationships were determined as TL=0.734+1.084FL, FL=2.883+1.070SL and SL=-2.840+0.858TL. Öz: Bu çalışmada, Karasu Nehri'nin (Fırat Nehri kolu, Türkiye) 15 farklı istasyonundan yakalanan siraz balığının (Capoeta umbla (Heckel, 1843))'nın boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri belirlendi. Ekim 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında fanyalı ağları, uzatma ağları ve elektroşoker ile toplam 407 örnek yakalandı. Total boy-ağırlık ilişkileri dişilerde W=0,0113L 2,99 , erkeklerde W=0,0117L 2,84 ve tüm bireylerde W=0,0115L 2,93 olarak tespit edildi. C. umbla'nın tüm bireylerinde negatif allometrik büyüme bulundu. Tüm bireylerde boy-boy ilişkisi TL=0.734+1.084FL, FL=2.883+1.070SL ve SL=-2.840+0.858TL olarak bulundu. Anahtar kelimeler: Capoeta umbla, boy-ağırlık ilişkisi, boy-boy ilişkileri, Karasu Nehri, Türkiye
doi:10.12714/egejfas.2016.33.4.16 fatcat:lehigmzderd7fh6g66qt75cpgq