EFFICIENCY OF THE DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE FOR SELF- EDUCATION ON ONE GEOMETRIC CONCEPT
EFEKTIVITA SOFTWARU DYNAMICKÉ GEOMETRIE PŘI SAMOSTUDIU NA PŘÍKLADĚ JEDNOHO GEOMETRICKÉHO KONCEPTU

David NOCAR, Tomáš ZDRÁHAL
2016 Trends in Education  
The paper deals with the research project concerning the efficiency of GeoGebra for self-education on the geometric concept regular tessellations to compare with the traditional methods (paper and pencil or using paper models). The project was provided on the sample of more than 70 students of non-mathematics bachelor studies. Our results point that GeoGebra (i.e. Dynamic Geometry Software) does not have to be all the time better than traditional methods, especially if it is used exclusively
more » ... self-education. EFEKTIVITA SOFTWARU DYNAMICKÉ GEOMETRIE PŘI SAMOSTUDIU NA PŘÍKLADĚ JEDNOHO GEOMETRICKÉHO KONCEPTU Resumé Článek prezentuje výzkumný projekt týkající se efektivity využití programu GeoGebra při samostudiu realizovaného na základě geometrického principu pravidelných teselací v porovnání s tradičními metodami (tužkou na papír či použitím papírových modelů). Projekt byl realizován na vzorku více než 70 studentů nematematických bakalářských studijních oborů. Naše výsledky ukazují, že použití programu GeoGebra (příklad softwaru dynamické geometrie) nemusí být vždy lepší než tradiční metody, zejména pokud se používá výlučně pro samostudium. Klíčová slova: pravidelné mnohoúhelníky, pravidelné teselace, software dynamické geometrie Address:
doi:10.5507/tvv.2016.027 fatcat:7chwyb3jpbhntbrepr4q75nj74