o-TİPİ ORC-BINARY JEOTERMAL GÜÇ SANTRALI OPTİMİZASYONU: EATWOS ANALİZİ

Oğuz Arslan, Aslı ERGENEKON ARSLAN, Merve ŞENTÜRK ACAR
2019 Bilecik şeyh edebali üniversİtesi fen bilimleri dergisi  
z-Bu çalışmada, Simav jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla o-Tipi Organic Rankine Cycle (ORC) güç santrali analitik olarak dizayn edilmiştir. Güç santralinin tasarımlarında enerji kaynağı olarak Simav jeotermal sahasına ait potansiyel değerlendirilmiştir. Elde edilen tasarımların çalışma koşulları ele alınarak en efektif tasarımın belirlenmesi amacıyla çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Tatminsel Odak Çıktılı Etkinlik Analiz Tekniği (EATWOS) kullanılmıştır. Sonuç
more » ... rak, o2-tipi santrale ait en uygun modeller sırasıyla enerji verimi, net elektrik enerjisi üretimi ve her ikisini birlikte analiz eden durum için Model 10 olarak bulunmuştur. Bu durumda, santral parametreleri T1b=80 o C, T2c=22 o C ve T2d=137 o C olarak belirlenmiş olup, net elektrik enerjisi üretimi 594,12 MWh ve santral verimi % 16,36 olarak tespit edilmiştir. o3-tipi santrale ait en uygun modeller sırasıyla enerji verimi, net elektrik enerjisi üretimi ve her ikisini birlikte analiz eden durum için Model 31 olarak bulunmuştur. Bu duruma ait santral parametreleri T1b=80 o C, T2c=22 o C, T2d=117 o C ve P2d=2000 kPa olarak belirlenmiş, net elektrik enerjisi üretimi 559,90 MWh ve santral verimi % 14,75 olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: EATWOS, Jeotermal Enerji, o-Type ORC bstract-In this study, taking the different parameters into account, different designs of o-Type Organic Rankine Cycle (ORC) power plant have analytically conducted. In the designs, Simav geothermal resources were taken into consideration as the source of plant. Then, the most efficient design was evaluated by using Efficiency Analysis Technique with Output Satisficing (EATWOS) which is one of Multi-Criteria Decision-Making Technique (MCDMT) in the viewpoint of the working conditions. As a conclusion, the most available models of o2tipi ve o3-tipi were determined as Model 10, Model 31, respectively. For Model 10, the design parameters of T1b, T2d, T2c, net electricity generation and plant energy efficiency were determined as 80 o C, 22 o C, 137 o C, 594.12 MWh and % 16.36, respectively. For Model 31, the design parameters of T1b, T2c, T2d, P2d, net electricity generation and plant energy efficiency were determined as 80 o C, 22 o C, 117 o C, 2000 kPa, 559.895 MWh and % 14.75, respectively.
doi:10.35193/bseufbd.601745 fatcat:owu36bgrevhb5cx4qzwr6da5tu