Faszyzm jako symptom, funkcja i schemat ideologiczny

Szymon Wróbel
2021 Teksty drugie  
Najprostsza odpowiedź brzmi: opór jest karmiony poprzez odreagowanie nagromadzonych sum afektów. Wydaje się, że praca analityka zmierza do zatrzymania wszystkich impulsów, które neurotyk chciałby przemieścić w pole motoryczne, odwołując się do motywu drapaka, tj. ucieczki. Interwencja w faszyzm polegałaby więc na tym, aby faszysta nie dał drapaka, nie uciekał od demokracji.
doi:10.18318/td.2021.3.11 fatcat:bifklnn4bre23ptgg53bb4q5w4