Considerații sintetice asupra originii și apariției limbajului uman

Francisc Gafton
2021 Diacronia  
Limbajul uman (vocal-articulat) poate fi privit deopotrivă ca structură și organ, și ca instrument și comportament biosocial. Temelia sa este materială și motorie, iar dezvoltarea procesual-istorică. Examinînd relația dintre momentul inițial (gest) și rezultatul actual (limbaj vocal-articulat)—la nivelele motor și neural—se înțelege că activitățile mentale apar și se dezvoltă ca urmare a interacțiunilor organismului biologic cu mediul natural și social. Prin urmare, apariția sa nu se produce în
more » ... consecința unei revoluții sau a unui salt evolutiv, ci ca urmare a unei dezvoltări organice și treptate, petrecute în mediu biosocial și avînd același tip de premise. La apariția sa au contribuit numeroase elemente (structuri osoase, musculare, nervoase, genetice) direcționate de evenimente sociale care au produs comportamente, al căror exercițiu a condus la anumite dezvoltări. Întrucît a generat o diversificare structurală și comportamentală și întrucît a putut servi evoluției, o astfel de dezvoltare a putut fi speculată de organismul biologic și social, astfel încît indiferent de spațiu, de timp, de elemente de context particular, de la un anumit nivel de dezvoltare încolo, diferitele comunități umane, răspîndite pe glob au prezentat tendința intrinsecă de a dezvolta această facultate.
doi:10.17684/i14a187ro fatcat:qcm4bj2pwbbufb6z4c3dfirbue