Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme

Filiz Yetiz
2016 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
İktisat biliminin temel amaçlarından birisi toplumların refahını arttırmaktır. Söz konusu bu amaç doğrultusunda, iktisat biliminin uğraş alanlarından birisi de ekonomik büyümedir. Ekonomik büyümenin finansmanı için gerekli kaynakların oluşmasında ve dağılımında etkin rol oynayan finans sistemi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu makalede finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar analiz edilmiştir.
doaj:406b179e5f2d4ce8bc9f4aefc172b4a4 fatcat:re2k3ecv6bdajjclph2rjlx73q