Acţiunea hormonilor tiroidieni asupra funcţiei cardiovasculare şi renale în afectul tiroidian The action of thyroid hormones on the cardiovascular and renal functions in thyroid disorders

Andreea Pap, Romeo Cristina
2016 Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug   unpublished
Rezumat Funcţia cardiovasculară şi renală suferă o serie de modificări hemodinamice sub acţiunea excesului de hormoni tiroidieni dar a căror patogenitate poate fi redusă odată cu tratarea afecţiunii primare, hipertiroidism sau hipotiroidism. Atunci când tratamentul nu este administrat eficient, afecţiunile secundare se permanetizează cu săderea calităţii şi speranţei de vieţă. Pentru diagnostica corect şi pentru a realiza o schemă de tratament cât mai eficace, implicarea hormonilor tiroidieni
more » ... onilor tiroidieni în aceste funcţii vitale trebuie cunoscute şi tratate cu conştiinciozitate. Abstract The cardiovascular and renal system suffer a series of hemodynamic changes under the action of excess thyroid hormone. The pathogenity of this excess can be reduced once the primar disease, hyperthyroidism or hypothyroidism, is under treatment. When treatment is not efficiently administered, the secondary disorders will become permanent and the quality and expectancy of life will be reduce. This is why the effects and the concequances of the thyroid hormones needs to be fully understood. Introducere Hipertiroidismul este o endocrinopatie caracterizată prin hiperproducţia şi hipersecreţia de hormoni tiroidieni (HT), tiroxina (T4) şi triiodtironina (T3) a căror acţiune este prezentă în toate sistemele organismului. Hipertiroidismul, este o afecţiune endocrină extrem de comună felinelor domestice, şi mai puţin comună canidelor. De exemplu, în cadrul clinicilor veterinare din SUA, hipertiroidismul este diagnosticat la aproximativ 10% din pisicile cu vârste avansate (41) iar în raportul efectuat de către Animal Medical Center se arată că prevalenţa hipertiroidismului felin este de aproximativ 1-2% din toate pisicile examinate (15). Din punct de vedere morfopatologic, hipertiroidismul este consecinţa unor adenoame benigne unilaterale sau bilaterale, implicând unul sau ambii lobi tiroidieni. Prezenţa acestuia la pisici a fost obervată încă de la începutul anilor 1980 afectând felinele şi canidele ce depăşesc vârsta de cinci ani (25). În rândul canidelor, acesta are o prevalenţă de 1-4% din totalul afecţiunilor neoplazice prezente la această specie şi 10% din totalul carcinoamelor tiroidiene, faţă de feline, la care carcinoamele sunt prezente în mai puţin de 5% din neoplasmele tiroidiene, dar la care adenocarcinoamele tiroidiene sunt mai frecvent prezente. Un număr mare din pisicile cu afecţiuni tiroidiene prezintă tumori benigne şi hipertiroidism, pe când la câini se întâlnesc frecvent mase tiroidiene maligne, asociate unei stări eutiroide (14, 56).
fatcat:5zqgb4vh75fu7moivxwc2zb72q