ORGANIZATION OF A HEALTH EDUCATION ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

L. Rybalko, O. Permykov, T. Synytsya, A. Ostapov, T. Yopa
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Л. М. Рибалко доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» О. А. Пермяков кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Т. О. Синиця старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
more » ... . В. Остапов старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Т. В. Йопа старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Статтю присвячено проблемі організації здоров'язбережувального освітнього середовища в закладі вищої освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виокремлено чинники погіршення здоров'я студентів та обґрунтовано причини даного явища. Схарактеризовано основні компоненти здоров'язбережувального освітнього середовища, його зміст, висвітлено методику організації здоров'язбережувального освітнього середовища, подано різні підходи до його організації. Здоров'язбережувальне освітнє середовище розглядається як «середовище закладу освіти, яке охоплює сукупність певних умов, використання здоров'ябережувальних технологій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я учнів і студентів, покращення їхнього самопочуття, функціонування стану організму, підвищення адаптаційних можливостей і формування мотивації щодо здорового способу життя». Здоров'язбережувальними освітніми технологіями вважаємо всі педагогічні технології, які не шкодять здоров'ю учнівської молоді, створюють безпечні умови для їх перебування і навчання у навчальному закладі. До них відносимо: медико-гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, еколого-реакреаційні, безпеку життєдіяльності, здоров'язбережувальні та інші. Досліджено та встановлено, що до основних характеристик здоров'язбережувального освітнього середовища відносяться: усвідомлення всіма суб'єктами навчально-виховного процесу (педагогами, адміністрацією навчального закладу, батьками тощо) цінності здоров'я вихованців; здоров'язбережувальними та здоров'яформувальними повинні бути зміст освіти, форми, методи й засоби її реалізації, а також умови, в яких здійснюється освітній процес; позитивне ставлення до освітнього процесу всіх його учасників; ефективність педагогічної взаємодії внаслідок емоційного благополуччя її учасників; д) позитивний вплив освітнього процесу на розвиток фізичного і психічного здоров'я його учасників. Визначені компоненти матимуть позитивний результат щодо збереження, зміцнення й формування здоров'я студентів у разі, якщо вони будуть використовуватися комплексно. З'ясовано, що найбільш доцільними з точки зору позитивного впливу на здоров'я студентів є технології, які беруть до уваги більшість факторів, що впливають на здоров'я; враховують вікові та індивідуальні особливості учнівської молоді; забезпечують запровадження цілей та змісту діяльності освітнього закладу щодо зміцнення здоров'я учнів і студентів, формування здорового способу життя. Ключові слова: здоров'язбережувальне освітнє середовище, компоненти здоров'язбережувального освітнього середовища, здоров'я студентів.
doi:10.32840/1992-5786.2020.69-3.21 fatcat:yhqlwptzm5flrdklrxsgjje7hq