Ammonium-Selective Neutral Carrier Membrane Electrodes

Hisao DEGAWA, Noriko SHINOZUKA, Shigeo HAYANO
1980 NIPPON KAGAKU KAISHI  
doi:10.1246/nikkashi.1980.1462 fatcat:4viacdqkxfhi7mad6dprefwl4u