Ανάπτυξη εφαρμογής ιστού για τη διαχείριση των χρηστών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού [article]

Georgios Kazelidis, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2020
doi:10.26240/heal.ntua.18196 fatcat:dmmskiojqjbqtkcgki67cmjvdu