Arbeidsverhoudingen in September. — Eigendom en pacht. — De internationale sociaal-economische week te Zürich

1912 De Economist  
doi:10.1007/bf02210642 fatcat:gkep6gd6vjblpcxditc5os5f5a