Galician journals in the collection of V. O. Sukhomlynskyi state scientific and pedagogical library of Ukraine
Часописи Галичини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

V. Hulak, V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine
2019 Research and educational studies  
ЧАСОПИСИ ГАЛИЧИНИ У ФОНДІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У статті висвітлено історичне значення журналів «Правда» (1867-1880), «Учитель» (1889-1914) та «Літературно-науковий вістник» (1898-1932) як органів науки й письменства, української літературно-наукової преси, педагогічного товариства, розглянуто публікації літературознавців, письменників, громадських діячів, що друкувались у цих виданнях. У процесі дослідження виявлено фактологічну інформацію
more » ... щодо редакційних колегій, місць видань, періодичності та інших даних, необхідних для друку журналів, їх історико-функціональні особливості. Визначено чіткі межі виходу того чи іншого видання. Встановлено імена фактичних редакторів, видавців, авторів, які брали участь у створенні бібліографованих видань. Проаналізовано, що серед фахових часописів Галичини другої половини ХІХ ст. особливе місце посідають педагогічні видання. Українській школі потрібен був друкований орган, який би висвітлював проблеми національного шкільництва, педагогічний доробок, публікував матеріали про виховання учнівської молоді. Журнал «Учитель» призначався не тільки для народних учителів, а й для учителів середніх шкіл і учительських семінарій, і за час своєї діяльності перетворився у найавторитетніший педагогічний журнал Галичини, де широко висвітлювались актуальні проблеми освіти, збереження кращих традицій української школи та культури. Зазначено, що український народний літературно-науковий журнал «Правда» став основним виданням другого періоду народницької журналістики. Часопис висвітлював широку хроніку, політичні матеріали, дискусії з питань сучасного суспільного життя. Виявлено, що місячник літератури, науки й громадського життя всеукраїнського масштабу «Літературно-науковий вістник» охоплював майже все коло проблем, що постали в ті часи перед українським суспільством. На сторінках журналу друкувались кращі твори українських письменників і поетів, літературознавчі статті. Опубліковані матеріали відіграли виняткову роль у формуванні ідеології українського національного руху та розвитку модерної української літератури. Ключові слова: часописи, періодичні видання, література, письменники, «Правда», «Літературно-науковий вістник», «Учитель». Постановка проблеми. Періодичні видання ХІХ -початку ХХ ст. є невід'ємним складником національної культури, важливим джерелом історичної інформації. У зв'язку з вищесказаним у Державній науковопедагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України
doi:10.32405/2663-5739-2019-3-34-43 fatcat:su2tzrbghbdvff7er6ov7hlkfm