Over de jonge jaren van Hugo Claus

Kris Humbeeck, Aragorn Fuhrmann
2017 WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging  
In 2015 verscheen bij uitgeverij Polis het bijna 400 pagina's dikke boek Hugo Claus. De jonge jaren van Georges Wildemeersch. Na de opstelbundel De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek (2013) was het al de tweede lijvige én prachtig verzorgde publicatie van het voortvarende 'Polis' over de internationaal meest bekende Vlaamse schrijver uit de tweede helft van de vorige eeuw. 1 Zijn vaste uitgeverij De Bezige Bij lijkt sinds het overigens ook al zo fraai uitgegeven De wolken (2011)
more » ... oral in te zetten op de biografie van Claus. 2 Die wekt hoge verwachtingen daar de auteur ervan, Mark Schaevers, garant staat voor ervaring en kwaliteit. In afwachting van de officiële Clausbiografie en het te verwachten vervolgdeel op Hugo Claus. De jonge jaren is het goed om nog eens terug te komen op dit laatste boek, dat door de uitgever op het achterplat in grote letters wordt aangekondigd als een 'baanbrekende biografie over de jonge Hugo Claus'. EEN PORTRET VAN DE JONGE SCHRIJVER ALS AUTONOOM ARTIEST Hugo Claus. De jonge jaren genoot bij zijn verschijnen veel aandacht en kreeg terecht een goede pers. Georges Wildemeersch is er namelijk in geslaagd een eerste selectie van de overvloed aan informatie over Claus die hij gedurende meer dan veertig jaren verzameld heeft, in één helder geschreven en rijkelijk geïllustreerd boek te gieten. Zonder overdrijven kan Hugo Claus. De jonge jaren een onmisbaar werk worden genoemd voor al wie meer dan oppervlakkig geïnteresseerd is in deze veelzijdige kunstenaar: gediplomeerde literatuurwetenschappers en cultuurhistorici, en voorts elke Clausliefhebber die een beetje bij wil blijven. We gaan zien. Wij gaan zien.
doi:10.21825/wt.v76i3.12018 fatcat:tc7auzq3qzhelkonz6bec6pyie