БІОМЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОНТРФОРСІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК СЕРЕДНЬОЇ ЗОНИ ОБЛИЧЧЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ

Є. В. Шуминський, М. Г. Крищук, А. В. Копчак
2021 Scientific and practical journal "Stomatological Bulletin"  
Комп'ютерне моделювання методом скінченних еле-ментів дозволяє краще зрозуміти параметри систе-ми фіксатор – кістка, оптимізувати лікувальну так-тику та прогнозування результатів при відновленні вертикальних контрфорсів кісток середньої зони об-личчя (КСЗО) після їх травматичних пошкоджень.Мета. Порівняти напружено-деформований стан систем фіксатор-кістка на індивідуальних скінченно-елементних моделях при застосуванні різних способів відновлення контрфорсів КСЗО в умовах жувального
more » ... Матеріали і методи. Визначити показники дефор-мації та напруження у 9 моделях КСЗО з відновлени-ми контрфорсами у випадку анатомічно точного спі-вставлення уламків (І гр.), відновлення за допомогою лише пластини (ІІ гр.) та із застосуванням кістково-го аутотрансплантату у поєднанні з пластиною (ІІІ гр.).Результати. Середнє значення зміщення та напру-ження : І гр. – 0,15±0,03 мм та 27,3±13,1 МПа; ІІ гр. – 0,48±0,2 мм та 59,8±34,7 МПа; ІІІ гр. – 0,23 ± 0,09 мм та 41,6± 17МПа. Висновки. Точна репозиція кісткових фрагментів на ділянці контрфорсів забезпечує жорсткість фіксації на рівні інтактної кістки. Заміщення дефектів кіст-ковими аутотрансплантатами дозволяє збільшити жорсткість фіксації в середньому в 2 рази та змен-шити напруження в елементах фіксації в середньому на 30 %.
doi:10.35220/2078-8916-2020-38-4-72-77 fatcat:qpgwhverojaphhg474ztesxq74