EVALUATION OF MONETARY POLICY SHOCKS IN TURKEY: A STRUCTURAL VAR APPROACH

Oğuz TÜMTÜRK
2020 International Journal of Management Economics and Business  
This paper empirically investigates the effects of monetary policy shocks on the Turkish economy using a structural VAR model. Monetary policy shocks are identified based on the non-recursive structural identification scheme. Since monetary policy stance is contingent on different funding rates in the wide interest rate corridor for the selected sample period, 2011:M1-2018:M12, this paper employs "weighted average funding cost"to represent the monetary policy stance of the CBRT. The baseline
more » ... ntification scheme is also extended in different ways to check the robustness of the results. The empirical results can be summarized as follows. First, Turkish data are not free from price and exchange rate puzzles. More importantly, qualitative inferences are quite persistent across different identification restrictions. Second, structural impulse-responses reveal that there is a two-way simultaneous interaction between monetary policy and exchange rate. Finally, the presence of money stock in the VAR model is redundant for identifying monetary policy shocks since the VAR models with and without money stock generate almost identical results. ÖZET Bu çalışma para politikası şoklarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yapısal VAR modeli ile analiz etmektedir. Para politikası şokları yapısal tanımlama varsayımları ile belirlenmiştir. Çalışmanın kapsadığı 2011:M1-2018:M12analiz döneminde faiz oranları koridoru içinde farklı fonlama oranları yer aldığından, TCMB'nin para politikası duruşunu temsil etmede "ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti" kullanılmıştır. Bununla birlikte temel tanımlama varsayımları, sonuçların tutarlılığını test etmek için çeşitli yönlerden genişletilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, aşağıdaki şekilde özetlenebilir. İlk olarak, Türkiye verisi döviz kuru ve fiyat bulmacaları ortaya çıkarmaktadır. Daha da önemlisi, bu sonuçlar farklı tanımlama varsayımlarına karşı da tutarlıdır. İkinci olarak, yapısal etki-tepki fonksiyonları, döviz kuru ve para politikası arasında iki yönlü ve eş zamanlı karşılıklı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Son olarak, para stokunun analize dahil edildiği ve edilmediği durumlarda sonuçlar çok benzer olduğundan, para stokununun varlığı para politikası şoklarını belirlemede gereksizdir.
doi:10.17130/ijmeb.798572 fatcat:m5mkmnkcrbhljd6qk4rrzmlcfy