Optimalna uporaba kontejnerskih brodova koji opslužuju male luke
Optimal Use of Container Ships for Servicing Among Small Ports

Srećko Krile, Darijo Mišković
2018 Naše More (Dubrovnik)  
Transportation of containers, in areas which are not interesting for large shipping operators, can pose a problem for ship cargo officer due to limited logistical assistance from ashore. In such cases, all calculations and planning have to be done on board the ship. Transportation between secondary ports to other-final ports, e.g. for servicing ports in island region, can be done by independent carriers which operate small container ships without proper logistical assistance. The efficient
more » ... ithm for optimal transport of N contingents of containers, for ship with limited capacity on the route with M ports, is being considered. The proposed algorithm has acceptable complexity and such optimization tool can be used efficiently in limited shipping surrounding. But crucial condition is well educated cargo officer, to be skilled about such management and planning tool. Sažetak Prijevoz kontejnera, posebno u područjima koja velikim prijevoznicima nisu zanimljiva, može predstavljati problem časniku palube zaduženom za organizaciju tereta zbog ograničene logističke podrške s kopna. U takvim slučajevima svi izračuni i planiranje moraju biti obavljeni na brodu. Prijevoz između malih luka prema drugim lukama odredišta, npr. u opsluživanju otočnih luka, može obavljati neovisni prijevoznik koji upravlja malim kontejnerskim brodom bez odgovarajuće logističke podrške. Učinkoviti algoritam za optimalni prijevoz N vrsta kontejnerskih kontingenata, za brod ograničenog kapaciteta, na liniji s M luka je predložen. Predloženi algoritam prihvatljive je kompleksnosti i takvo računsko sredstvo može biti uspješno primijenjeno u ograničenom okruženju broda. Jedini ključan uvjet je dobra edukacija časnika zaduženog za teret da uz pomoć ovog alata može uspješno donositi odluke o planu krcanja. KEY WORDS non-linear transportation problem multi-destination routing problem capacity management of container ships KLJUČNE RIJEČI nelinearni transportni problem problem usmjeravanja prometa za više odredišta upravljanje kapacitetom kontejnerskog broda
doi:10.17818/nm/2018/1.3 fatcat:7zplkop3efgz7ekydlqngsddxu