Η ετερογένεια της αιμοποιητικής ιεραρχίας στους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο συσχετίζεται με την απόκριση στην αζακυτιδίνη [article]

Δήμητρα-Μαρκέλλα Πιτροπάκη-Παυλάντου, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.11963 fatcat:dyawiy3uo5cvpgnes4v5jyndae