Перспективи використання польського досвіду адміністративної правосуб'єктності органів місцевого самоврядування в Україні

Т. В. Ющенко
2019 Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»  
Стаття присвячена аналізу польського досвіду адміністративної правосуб'єктності органів місцевого самоврядування. Аналізується стан нормативно-правового забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного судочинства. Охарактеризовано адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного судочинства. Визначені конкретні напрями реформування вітчизняного адміністративного судочинства як дієвого правозахисного інструменту в Україні.
doi:10.33766/2524-0323.86.204-216 fatcat:tp4q6sfhbbbjzbly5aefftyecm