VII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Polsce i państwach europejskich, Opole, 9–10 kwietnia 2013 r

Bartłomiej Opaliński, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
2013 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
doi:10.15804/ppk.2013.03.16 fatcat:pf44caearzhizhyvkspnarxfcy