Ochrona danych osobowych w działaniach służb i podmiotów bezpieczeństwa w dobie COVID-19

Justyna Kurek
2020
Światowa pandemia wywołana Covid-19 wymusiła na państwach narodowych reorganizację sposobu funkcjonowania i odwrót od procesów globalizacji. Doświadczenia te wykazały jak kluczowe dla bezpieczeństwa państwa są informacje o charakterze osobowym dotyczące stanu zdrowia osób zamieszkujących na danym terytorium. Nie dziwią więc coraz częstsze tendencje do zarządzania zdrowiem publicznym poprzez aplikacje takie jak domowa kwarantanna lub brytyjska aplikacja modelująca ryzyko zakażeń. W każdym
more » ... eń. W każdym jednakże przypadku utrata kontroli lub zakłóceń w funkcjonowania systemu będzie miała katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowania. Sabotaż i zakłócenie funkcjonowania systemów mogą doprowadzić do zamknięcia w kwarantannie całych społeczności bez uzasadnienia lub wręcz przeciwnie multiplikować rozszerzanie się zarazy. Także wrogie przejęcie informacji lub wroga manipulacja danymi przetwarzanymi w systemie może osłabić zdolności ochronne i obronne państwa. W przypadku więc podmiotów wykorzystujących dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań z obszaru bezpieczeństwa, wyzwania mają charakter podwójny. Zadaniem, przed którym stają jest z jednej strony ochrona kluczowych wartości o charakterze narodowym, przy zachowaniu jednocześnie ochrony prywatności i godności obywateli. Szczególnym wyzwaniem jest więc w praktyce zapewnienie równowagi pomiędzy efektywnym przeciwdziałaniem zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa a ochroną prywatności obywateli.
doi:10.34752/vs7h-g942 fatcat:ousqc4vidjhphetiiqqmqx3cgi