Overview and Suggestions for Common Production Base Planning in the Outdoor Ornamental Plants Sector

2020 International Journal of Scientific and Technological Research  
The main purpose of establishing a cooperation with sectoral participating stakeholders and as a result of producing production base planning; Within the framework of public administrations, development plans, programs, relevant legislation and the basic principles they adopt, it is to create future missions and visions, to determine strategic goals and measurable targets, to measure performances in line with pre-determined indicators, and to contribute to the development of our country by
more » ... t and evaluation of this process. The basic principle to be put forward within the scope of this study is to bring the outdoor ornamental plants sector, which has a large commercial share in exports and imports in our country in the agricultural field, to the desired level and to be in the upper ranks in the world ranking. restructuring of the corporate identity for the sector in this framework and the identification of common strategic objectives and recommendations on the subject of the solution has been developed. Özet Sektörel katılımcı paydaşlar ile birliktelik oluşturmak ve bunun sonucunda ortak bir üretim üssü planlaması ortaya koyabilmenin temel amacı; kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturabilmektir. Bununla beraber stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçümler yaparak bu sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi hedefi ile potansiyel değerliliğinde ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu çalışma kapsamında ortaya konulmak istenen temel ilke tarımsal alanda ülkemizde ihracat ve ithalatta büyük bir ticari payı bulunan dış mekân süs bitkileri sektörünün istenilen seviyeye getirilebilmesi ve dünya sıralamasında üst bölümlerde yer alabilmesi çalışmalarına katkı sağlayabilmektir. Bu çerçevede sektöre yönelik kurumsal kimliğin yeniden yapılanması ve ortak stratejik hedeflerin belirlenmesi konu başlıklarında çözüm ve öneriler geliştirilmiştir.
doi:10.7176/jstr/6-10-07 fatcat:f4sryg7mrrduri6lqiijmzj2s4