Гуманність Особистості: Сутність Та Структура

Тихонович Вікторія Миколаївна
2016 Zenodo  
У статті розкрито характеристику структури та сутності гуманності, що подано через аналіз зв'язку понять «мораль» і «гуманність», які співвідносяться як родове і видове. Висвітлюється зміст фундаментальних категорій моралі, які виступають першоосновою прояву гуманності особистості у взаємовідносинах: свобода, добро, обов'язок, необхідність. Гуманність особистості визначено як систему установок особистості на соціальні об'єкти, яка представлена у свідомості переживаннями співчуття і співрадості,
more » ... уття і співрадості, реалізується у спілкуванні і діяльності в аспектах сприяння, співчуття, допомоги. Розглянуто сутність основних компонентів гуманності, а саме: поваги, чуйності, почуття справедливості, довіри, самокритичності, мужності. Наголошено, що складники у структурі гуманності є не механічною сумою частин, а рухливою системою, компоненти якої вступають у тісну взаємодію, результатом якої виступають нові якості, відсутні в окремо взятих складниках.
doi:10.5281/zenodo.194747 fatcat:bkn3nlruazdxpmotzaas4epeia