Hvordan håndterer danske arbejdspladser arbejdsrelateret sygdom?

Yun Ladegaard, Cecilie Nørby Thisted, Ulrik Gensby, Janne Skakon, Bo Netterstrøm
2017 Tidsskrift for Arbejdsliv  
I Danmark ses en stigning i antallet af medarbejdere, der får anmeldt en sygdom som arbejdsskade. Psykiske helbredsproblemer og muskel- og skeletbesvær vurderes at være de største udfordringer i arbejdsmiljøet i Danmark med omkostningerne på 60-80 mia. kr. årligt. Arbejdspladsens håndtering, herunder leders og kollegaers, er afgørende for, om medarbejderen vender tilbage til arbejdspladsen. I denne artikel undersøges, hvordan medarbejdere med arbejdsrelateret sygdom oplever arbejdspladsens
more » ... rbejdspladsens håndtering, herunder hvorvidt forskellige aktører inddrages, hvilken indsats der ydes, og om der er forskel afhængig af, om det er en psykisk sygdom, rygsygdom eller hudsygdom.
doi:10.7146/tfa.v19i4.109054 fatcat:dao474ai3ba6pmevtp7buee65i