On the index of sequences over cyclic groups

Weidong Gao, Yuanlin Li, Jiangtao Peng, Chris Plyley, Guoqing Wang
2011 Acta Arithmetica  
doi:10.4064/aa148-2-2 fatcat:jzi5rrhywrbjlf7e6oqa6ynffi