REKLAM MÜZİKLERİ

Kaan GÜNDÜZ, Melis ÖZTÜRK
2017 Online Journal of Music Sciences  
Reklamlar hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Televizyon reklamları ise reklam sektörünün en çok yoğunlaştığı alanlardan biridir. Çünkü neredeyse her evde en az 1 adet televizyon bulunmaktadır ve bireyler günlük zamanlarının bir bölümünü televizyon karşısında geçirebilmektedirler. Bu açıdan televizyon reklamları bilinçli ya da bilinçsiz olarak bireyleri olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Bu etkileyişin önemli faktörlerinden biri de reklamların müzikleridir. Bu sebeple yapılan
more » ... Bu sebeple yapılan araştırma reklam müziklerini konu almıştır. Bu araştırmanın amacı, gözlem yolu ile yeni yıl için hazırlanmış televizyon reklamlarının tespit edilerek, bu reklamların müzikal analizlerinin, reklamlarda kullanılan çalgı ve müzik türlerinin, reklamlarda kullanılan sözlü ve sözsüz müziklerin tespit edilmesidir. Bu amaçla, 2016 yılının en çok izlenen 10 kanalı araştırmanın evrenini, random yolu ile seçilmiş 6 kanal ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın gözlem süresi 2016 yılının aralık ayını kapsamaktadır. Araştırma, nitel araştırma veri toplama teknikleri ile gerçekleştirilmiş bir mevcut durum çalışmasıdır. Araştırmanın sonucunda, incelenen 23 reklamın 6'sı teknoloji, 4'ü gıda, 1'ü iletişim, 3'ü zücaciye-ev tekstili, 1'i ulaşım, 5'i bankacılık, 2'si tekstil ve 1'i mobilya reklamı olduğu, çoğunluğun bankacılık ve teknoloji sektörüne ait olduğu ve reklamlarda daha çok enstrümantal müzik tercih edildiği tespit edilmişidir. Müzikal anlamda yapılan incelemeler değerlendirildiğinde; yapılmış olan reklam müziklerinin büyük bir çoğunluğunun hızlı ve coşkulu olduğu, 13'ü majör, 8'i minör, 1'i makamsal ve 1'i de minör başlayıp majör devam ettiği, 8'i uyarlama 15'i özel olarak tasarlanmış besteler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
doaj:1d17ca24a64d46debf8bcc1df9383dd7 fatcat:odkgwczpkvgb3cftgrlfukauim