Truyền thông khoa học trong thời kỳ COVID-19 [post]

Hàn Vi Phi
2021 unpublished
Tạp chí Science đã có bài viết tổng quát về công bố khoa học trong thời kỳ COVID-19 với tựa đề No revolution: COVID-19 boosted open access, but preprints are only a fraction of pandemic papers [...]
doi:10.31219/osf.io/4skvq fatcat:p2mletgyrfeavjnz3zv66dy3oy