Характеристика факторів та ризиків інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору

S. Kushnir
2019 Bulletin of Sumy National Agrarian University  
У статті розглянуто основні чинники негативної дії та ризиків інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектор, до яких можна віднести сукупність умов і факторів, а також збіг обставин, що значно збільшують ризики життєдіяльності суб'єкта бізнесу. Для формування ефективної політики щодо забезпечення економічної безпеки аграрного сектору необхідним є виявлення та чітке окреслення основних її загроз та побудови їх системної класифікації Пропонується виділяти класифікаційні ознаки
more » ... агроз економічній безпеці аграрного сектору із врахуванням галузевих особливостей, розроблено багатокритеріальну класифікацію загроз економічної безпеки аграрного сектору.
doi:10.32845/bsnau.2019.1.10 fatcat:tp5565n47nelpoywmwthgu4moe