ETUDE DU PROCEDE DE LA REACTION D'ISOMERISATION DU M-XYLENE AVEC LE CATALYSEUR INDUSTRIEL LE AC-37

Zoubida Chemat-Djenni, Maria Bradea, Boudjemaa Hamada, Zoubida Chemat-Djenni, Maria Bradea, Boudjemaa Hamada
2011 Bull., Series B   unpublished
Transformarea xilenilor a fost studiatâ la zeolitul AC-37. Randamentul în produşi de izomerizare creşte cu creşterea procentului de conversie în m-xilen şi atinge valoarea maximă (35%-36%) în timpul unei conversii cu aproximativ 50%. La această reacţie, a fost studiată şi influenţa temperaturii (360°C-460°C). Utilizarea promotorilor halogeni la AC-37 permite creşterea proprietăţii lui de donator-aceptor şi prezintă o influenţă pozitivă pentru activitatea de selecţie la reacţia de izomerizare a
more » ... a de izomerizare a m-xilenului şi a fracţiei xilen. În plus, prin intoducerea de vapori de apă la catalizatorul AC-37, în reacţia de izomerizare a lui m-xilen s-a produs o creştere a procesului de selectivitate de la (80,6% la 9,1%) cu variaţii ale raportului molar H 2 O : m-xilen (de 0,075 :1 la 1,2 :1). Studies of xylene transformation performed on zeolithe AC-37 show that isomerisation yields increases with conversion ratio of m-xylene. In this respect, a maximum yield of 36% was obtained for a conversion of 50%. In parallel, our results show that the use of halogenated promoters in AC-37 zeolithe enhances its donor-acceptor property, which had a positive effect on the activity and selectivity of isomerisation reaction of m-xylene. In addition, the introduction of water vapour on the catalyst AC-37 has increased the process selectivity from 80% to 91% for H 2 O:m-xylene ratios stretching from 0.075:1 to 1.2:1. We can note that the influence of temperature (360°C-460°C) on yields was also investigated. La transformation des xylènes a été étudiée sur la zéolithe AC-37. Le rendement en produit d'isomérisation augmente avec l'accroissement du taux de conversion en m-xylène, il atteint un maximum (35-36%) lors d'une conversion aux environs de 50%. L'influence de la température (360°C-460°C) sur la réaction a été étudiée. L'utilisation des promoteurs halogénés sur le AC-37 augmente sa propriété donneur-accepteur et présente une influence positive sur l'activité et la sélectivité de la réaction d'isomérisation du m-xylène et de la fraction xylène. De plus, l'introduction de la vapeur d'eau sur le catalyseur AC-37 dans la réaction d'isomérisation du m-xylène a fait augmenter la sélectivité du procédé (de 80,6 à 91,1 %) avec les variations du rapport molaire H 2 O : m-xylène de 0,075 : 1 à 1,2 : 1).
fatcat:cjbtdnfbvjcy7fkwlb3ifd25be