GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đào Thu Hiền
2017 HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  
Tóm tắt. Hiện nay, trong chiến lược an ninh quốc gia, những mối đe đọa an ninh phi truyền thống được xác định là những nguy cơ đa dạng và khó lường. Đó có thể là những mối uy hiếp thiên tạo hoặc nhân tạo, không có tính chất bạo lực hoặc có bạo lực nhưng phi quân sự. Tất cả chúng đều có thể tác động mạnh mẽ, có sức lan tỏa ghê gớm và ảnh hưởng lẫn nhau mà cộng đồng quốc tế đều nhận thấy cần thiết phải có chiến lược, biện pháp phòng ngừa, đối phó. Với Việt Nam, một trong những nguy cơ đe dọa an
more » ... nh phi truyền thống đã được xác định là tác động của sự suy thoái môi trường, ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu có thể gây nên những bất ổn lớn về kinh tế, chính trị và nhiều mặt khác trong đời sống xã hội. Một trong những biện pháp quan trọng để chủ động phòng chống, hạn chế, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do những vấn đề này gây ra là phải tăng cường công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân. Do đó, bài viết tập trung phân tích vai trò của giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong việc chủ động ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống ở nước ta. Từ khóa. An ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường,ô nhiễm môi trường.
doi:10.26459/hueuni-jssh.v126i6b.4231 fatcat:4mouwnirlja7zjcwdwmp2nra3i