Dizel Motorlarda EGR Gazlarının Soğutulmasında Harici Elektronik Kontrollü Soğutma Stratejisinin BSFC ve NOx Emisyonlarına Etkisi

Halil İbrahim AKOLAŞ, Alirıza KALELİ, Kadir BAKIRCI
2020 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Dizel motorlar insan ve çevre sağlığı açısından zararları etkileri olan azot oksit (NOx) ve partikül madde (PM) yayarlar. Dizel motorlarda NOx salınımını düşürmek için kullanılan etkin ve yerleşik sistemlerden biri egzoz gaz resirkülasyon (EGR) sistemidir. Bu deneysel çalışmada, EGR sisteminin NOx ve fren özgül yakıt tüketimi (BSFC) üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada emme manifolduna giren EGR gaz sıcaklıkları ile EGR oranları birlikte ele alınmıştır. Deneyler kararlı durum
more » ... şma koşullarında, 1700 d/d, 2000 d/d'da, %5, %10, %15 EGR oranlarında, yüklü ve yüksüz koşullarda yapılmıştır. EGR gaz sıcaklıklarının etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi için EGR soğutucusu, motor ana soğutma sisteminden ayrılmıştır. Radyatör, elektrikli su pompası, elektrikli fan, sıcaklık sensörleri ve kontrolcüden oluşan harici elektronik kontrollü bir soğutma sistemi tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda eş zamanlı olarak, %15 EGR ve 75℃'de optimum NOx ve BSFC değerlerinin elde edildiği görülmüştür.
doi:10.17798/bitlisfen.616950 fatcat:ip7npn3js5cyvlw4qgkgopr7wu