POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA ZA LETO 2015

Maja Vunšek, Špela Razpotnik, Tjaša Jukič, Ciril Horjak, Nataša Knap
unpublished
Besedilo letnega poročilo je rezultat pregleda poročila strokovnega odbora, ki ga je pripravila predsednica strokovnega odbora Tjaša Mrgole Jukič, predsedniki sekcij so pripravili poročila o letu za posamezno sekcijo. Poročilo o ponudbi informacijskih servisov je prispevala mag. Karmen Štular Sotošek. Poročilo o komisiji za digitalno knjižnico je pripravili mag. Zoran Krstulović, poročilo Terminološke komisije pa Ivan Kanič. Besedilo letnega poročila ZBDS so pregledale članice Izvršnega odbora:
more » ... mag. Špela Razpotnik, Irena Sešek, Damjana Vouk, Polona Marinšek in Tjaša Mrgole Jukič. Medijske objave so v letnem poročilu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije namenjen interni uporabi. Medijsko spremljanje za ZBDS opravlja Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
fatcat:g2ymdmcxhrbaropknss6n3utfa