ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КЕРОВАНИМИ ПРИСТРОЯМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

В. Кучанський, Д. Малахатка
2020 THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS - VOLUME 2   unpublished
науковий співробітник Інститут електродинаміки Національної академії наук України Д.О. Малахатка канд. техн. наук , науковий співробітник Інститут електродинаміки Національної академії наук України УКРАЇНА Схеми електричних мереж містять безліч замкнутих контурів, що в загальному випадку підвищує надійність електропостачання споживачів і сприяє збільшенню пропускної спроможності електричної мережі. Контури утворюються лініями як одному класі напруги, так і декількох ступенів номінальних напруг
more » ... номінальних напруг [1][2] [3] [4] . Якщо контур складається тільки з ліній електропередавання (ЛЕП) , виконаних проводами однієї марки, то відношення X/R для всіх гілок схеми заміщення в такому контурі однаково і розглянута мережа є однорідною. При різних перетинах проводів ЛЕП, що входять в контур, або для мережі з трансформаторами відношення X/R різне для гілок і електрична мережа є неоднорідною. Зазвичай в неоднорідній замкнутій мережі потоки потужності розподіляються по гілках неоптимально і що для такої мережі можна знизити втрати шляхом примусового зміни потокорозподілу в контурі [1, 5, 6] . В існуючих електричних системах часто зустрічаються замкнуті електричні мережі різних напруг (наприклад, 330-750 кВ), пов'язані трансформаторами і автотрансформаторами. У цих неоднорідних замкнутих мережах в ряді випадків можливе знизити втрати потужності і енергії шляхом застосування спеціальних заходів. Електричні мережі високої і надвисокої напруги виконані таким чином, що перетину проводів лінії електропередачі з ростом номінальної напруги зростають пропорційно напрузі. Цим досягаються такі параметри повітряних ліній, при яких їх натуральні потужності відповідають допустимим по тепловому режиму струмовим навантаженням. В результаті мережі виявляються неоднорідними, причому з ростом діапазону номінальних напруг мереж об'єднаної енергосистеми ступінь неоднорідності зростає [1]. Тому переваги замкнутих мереж, які полягають у великій надійності електропостачання, кращій якості електропередачі і більшої економічності реалізуються через наявність неоднорідності не завжди. Вплив неоднорідності може бути настільки істотним, що доводиться приймати спеціальні заходи щодо поліпшення умов роботи таких мереж. Найбільш різко неоднорідність проявляється у випадках передачі великої транзитної потужності по мережі, що складається з паралельно включених (через автотрансформатори) ділянок різних номінальних напруг. Невідповідність індуктивних опорів гілок їх активним опорам призводить до зниження пропускної здатності мережі. Розподіл навантажень в мережі стає
doi:10.36074/24.07.2020.v2.13 fatcat:jkrylroymvhflhaiv5k2keyjw4