Suicide attempt by subcutaneous injection of cyanide: a case report
Subkutan siyanür enjeksiyonu ile özkıyım girişimi: Bir olgu sunumu

Meliha Zengin Eroglu, Tufan Gunes, Melike Nebioglu
2014 Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences  
Suicide attempt by subcutaneous injection of cyanide: a case report Cyanide is a powerful poison which cause inhibition of mitochondrial cytochrome oxidase system. Cyanide poisining can present in a wide variety of forms such as inhalation, ingestion or injection. Dermal exposure is rare, very few case reports have been reported about cyanide. In this paper, we present an uncommon case of a suicide attempt with cyanide injection. A 91 year old man with a history of depression admitted to the
more » ... rgency department after injected cyanide to himself subcutaneously. He was diagnosed with depressive disorder and hospitalized after psychiatric assessment. The psychiatric history of this patient suggests that depression in elderly can give way to serious suicides attempts. Psychiatrists interested in treatment of elderly depressed patients should do careful monitoring about suicide. Subkutan siyanür enjeksiyonu ile özkıyım girişimi: Bir olgu sunumu Siyanür mitokondrial sitokrom oksidaz sisteminin inhibisyonuna yol açan güçlü bir zehirdir. Siyanür zehirlenmesi solunum, sindirim veya enjeksiyon gibi çok çeşitli yollarla ortaya çıkabilir. Cilt maruziyeti çok seyrektir ve siyanürle ilgili çok az sayıda olgu bildirimi yayınlanmıştır. Bu yazımızda siyanür enjeksiyonu ile nadir görülen bir özkıyım girişimi olgusu sunuyoruz. Depresif bozukluk öyküsü olan 91 yaşında yaşlı bir erkek kendine siyanür enjekte ettikten sonra acil servise başvurdu. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda depresif bozukluk tanısı konuldu ve hastaneye yatırıldı. Hastanın psikiyatrik öyküsü, yaşlılarda görülen depresif bozukluğun ciddi özkıyım girişimlerine yol açabileceğini işaret etmektedir. Yaşlılarda depresyon tedavisiyle ilgilenen klinisyenlerin özkıyım açısından dikkatli izlem yapmaları gerektiğini önermekteyiz.
doi:10.5350/dajpn2014270310 fatcat:rgo5u2jx7vfjrch5xp2h3kpfve