En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen
2012 Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  
<p class="MsoNormalCxSpFirst"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Bakgrunn Uttrykket &ldquo;ansvar for egen helse&rdquo; inneb&aelig;rer ogs&aring; evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) &ndash; p&aring; norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om &aring; forst&aring;, kunne skaffe seg tilgang p&aring;, kritisk vurdere og adekvat
more » ... vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. </span></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Hensikt Form&aring;let var &aring; kartlegge helses&oslash;stres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske niv&aring;er av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), interactive HL (IHL) og critical HL (CHL). </span></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Metode Et sp&oslash;rreskjema bestod av Likert-skalerte holdningsutsagn (fra 1 = sterkt uenig, til 5 = sterkt enig) som reflekterte FHL, IHL og CHL. Totalt N = 515 responderte. Faktor- og reliabilitetsanalyser etablerte konstrukter av utsagnsindikatorene som gjenspeilte FHL, IHL og CHL. Konstruktscorene ble sammenlignet.</span></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Resultater Score p&aring; CHL var lavere enn p&aring; FHL og IHL. Enkelte n&oslash;kkelindikatorer i de tre konstruktene oppn&aring;dde lave score. </span></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;">Konklusjon Brukernes HL-niv&aring; b&oslash;r tas i betraktning under helsekommunikasjon med helses&oslash;stre.</span></span></p>
doi:10.7557/14.2332 fatcat:el4oqs3xxzclhdettjk6dyvxqq