Ο φιλόσοφος του 17ου αιώνα Ιωάννης Κωττούνιος και η ιδεολογική προσσέγγιση του έργου του

Γεώργιος Κ. Μύαρης
2020 Peri Istorias  
Ο φιλόσοφος του 17ου αιώνα Ιωάννης Κωττούνιος και η ιδεολογική προσσέγγιση του έργου του Μύαρης Γεώργιος https://doi.org/10.
doi:10.12681/p.i..24819 fatcat:zoow4sklknaxnhyfeci5x3ij34