Using information and communication technologies in the organization of didactic games at primary school
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації дидактичних ігор у початковій школі

Mariia Kryva, Mariana Drys, Andriana Vashchyshyn
2018 Visnyk of the Lviv University. Series Pedagogics  
Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів, Україна, 79005 Висвітлено актуальну проблему застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє підвищенню якості освіти, а також удосконаленню організації навчально-виховного процесу у початковій школі. На основі теоретико-емпіричних досліджень акцентовано на особливостях застосування ІКТ для організації і проведення ігор для учнів молодшого шкільного віку. Систематизовано основні
more » ... истики визначальних видів інформаційно-комунікативних технологій для організації ігрової діяльності учнів. Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології, дидактична гра, початкова школа. Постановка проблеми. Серед основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у формуванні всебічно розвиненої особистості [2]. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Особливо важливим у цьому контексті є поєднання гри з навчальною діяльністю у початкових класах, коли складний перехід від дошкільного дитинства до школи зумовлює поступову зміну провідних видів діяльностіігрової на навчальну [1]. Гра, як і творчість, єднає дітей і вчителя, вчить оптимізму, життєлюбству, взаєморозуміння. Вона сприймається як радісний підсумок здійснення планів, реалізація перспективи. Для того, щоб навчання у початкових класах не було одноманітним, а носило цікавий, пізнавальний характер на будь-якому уроці вчитель має використовувати ігрову форму [9] . Поряд з цим, нині школа потребує такої організації діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого мислення Марія Крива, Мар'яна Дрись, Андріана Ващишин
doi:10.30970/vpe.2018.33.9960 fatcat:ymk2sn2wyzgdzoqqtqrwfmj6s4