Seroprevalence of Pestiviruses in Goat Breeds in Samsun Province

Harun ALBAYRAK, Emre OZAN, Hamza HADİ, Abdullah ÇAVUNT, Cüneyt TAMER
2016 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi  
There is a lack of information about the seroprevalence of pestiviruses in indigenous and composite goat breeds in Turkey. In this study, blood samples randomly collected from different domestic goat breeds (Anatolian black goat, Maltese and Saanen). The material consisted of 368 domestic goats, including 121 Anatolian black breeds, 125 Maltese breeds and 122 Saanen breeds from Samsun province. The serum samples were analysed for the presence of antibodies to pestiviruses using an enzyme-linked
more » ... immunosorbent assay (ELISA). Seropositivity rates in Anatolian black, Saanen and Maltese breeds were detected as 3.31%, 2.46% and 6.40% for pestiviruses, respectively. Out of 368 serum samples examined, 15 (4.08%) were positive for pestiviruses. Maltese breed may be more susceptible for pestivirus infections than Saanen and Anatolian black goat breeds. Öz: Türkiye'de yerli ve kültür ırkı keçi ırklarında pestivirusların seroprevalansına dair yeterli bilgi mevcut değildir. Bu çalışmada, çeşitli keçi ırklarından (Kıl keçisi, Maltız ve Saanen) rastgele örnekleme yoluyla kan örnekleri toplandı. Samsun ilinde 121 kıl keçisi, 125 Maltız keçisi ve 122 Saanen keçisi olmak üzere toplam 368 keçi kan serum örneği toplandı. Serum örnekleri ELISA metodu kullanılarak pestivirus antikorları yönünden test edildi. Seropozitiflik oranı Kıl keçisinde %3.31, Saanen keçisinde %2.46 ve Maltız keçilerinde ise %6.40 olarak tespit edildi. Toplamda 368 serum örneğinin 15'i (%4.08) pestivirus antikorları yönünden pozitif bulundu. Maltız ırkı keçiler, Kıl keçisi ve Saanen keçisi ırklarına göre pestivirus enfeksiyonlarına daha duyarlı olabilirler.
doi:10.17094/avbd.21258 fatcat:esyz7w52tzalnn5faes47ifoma