Πάνος Καζάκος, Αναθεώρηση τον Συντάγματος και Οικονομία. Δοκίμιο οικονομικής ανάλυσης των συνταγματικών θεσμών

Νίκος Παπαχρήστος
2015 Επιστήμη και Κοινωνία Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας  
Πάνος Καζάκος, Αναθεώρηση τον Συντάγματος και Οικονομία. Δοκίμιο οικονομικής ανάλυσης των συνταγματικών θεσμών Παπαχρήστος Νίκος http://dx.
doi:10.12681/sas.513 fatcat:kebzq56csbc2jcw3dspcxmu7ve