Київська єпархія у звітах обер-прокурорів Святійшого Синоду (1884-1916 рр.)

Zinaida Svyaschenko
2020 Eminak  
У статті охарактеризовано інформаційний потенціал звітів обер-прокурора Синоду за 1884-1916 рр., вказано можливості використання його матеріалів для дослідження історії Київської єпархії. Введено до наукового обігу нові дані про становище Православної церкви у місті Києві кінця ХІХ – початку ХХ ст. Дано коротку характеристику діяльності обер-прокурора Святійшого синоду Костянтина Петровича Побєдоносцева.
doi:10.33782/eminak2020.3(31).437 fatcat:sufvxrv4hbdnzezqfmayiscezy